top of page

Komu i jak możemy pomóc

Jeżeli znajdujesz się w trudnej sytuacji społecznej lub materialnej i potrzebujesz pomocy w zakresie obszarów działania Fundacji Drzwi do Zdrowia - złóż wniosek o pomoc

Jeżeli potrzebujesz pomocy o innym charakterze - napisz do nas wiadomość na adres e-mail: kontakt@fundacjadrzwidozdrowia.pl, a my udzielimy Ci odpowiedzi, czy jesteśmy w stanie coś dla Ciebie zrobić.

W CZYM MOŻEMY CI POMÓC?
Obszary dzałania

FIZJOTERAPIA

Naszym głównym obszarem działania jest pomoc z zakresu fizjoterapii dla pacjentów wymagających doraźnej pomocy albo długookresowych zabiegów wykonywanych w odstępach czasowych.

POMOC RZECZOWA

Staramy się także udzielać pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej oraz ofiarom klęsk żywiołowych.

WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE

Pracujemy nad uruchomieniem wparcia psychologicznego dla osób dorosłych znajdujących się w trudnej sytuacji społecznej lub materialnej.

CO ZROBIĆ ABY UZYSKAĆ POMOC?

01

Ściągnij wzór wniosku o pomoc za pośrednictwem naszej Fundacji „Drzwi do Zdrowia”

02

Wypełnij wniosek 

03

Wypełniony wniosek wyślij pocztą (listem poleconym za potwierdzeniem odbioru) na adres fundacji:

Fundacja Drzwi do Zdrowia 
ul. Marii Konopnickiej 11
05-820 Piastów 
Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane, a wnioskujący na własną odpowiedzialność ponosi ryzyko wycieku swoich danych wrażliwych!

04

Twój wniosek zostanie rozpatrzony przez Fundację Drzwi do Zdrowia

Decyzję odnośnie udzielenia lub nieudzielenia wsparcia podejmuje ostatecznie i nieodwołalnie Prezes Zarządu Fundacji.

05

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku - pomiędzy stronami zostanie podpisana umowa o udzieleniu pomocy

Wniosek o pomoc
bottom of page