top of page

Misja Fundacji Drzwi do Zdrowia

Fundacja „Drzwi do Zdrowia” została powołana do życia w 2015 roku, aby wspierać potrzeby społeczne w zakresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej. Jako lekarz rodzinny, pracujący w zawodzie ponad dwadzieścia lat, coraz wyraźniej zauważałam taką potrzebę.

Po namowach przyjaciół i przy Ich pomocy założyłam Fundację „Drzwi do Zdrowia”, której zadaniem miało być wspieranie pacjentów, znajdujących się w trudnej sytuacji, w dostępie do leczenia.

Wspólnie z mężem w prowadzonej przez nas przychodni NZOZ „Poradnia przy Konopnickiej” w Piastowie, oprócz podstawowej opieki medycznej realizowanej w ramach NFZ - postanowiliśmy również rozwinąć fizjoterapię prowadzoną na zasadach komercyjnych.

Ze względu na ograniczone środki Fundacji „Drzwi do Zdrowia” nie było możliwości zapewnić bezpłatnego dostępu do zabiegów fizjoterapeutycznych dla wszystkich potrzebujących, ale dzięki pozyskiwanym środkom z zabiegów komercyjnych, udało się ufundować bezpłatne zabiegi wielu pacjentom w trudnej sytuacji życiowej lub materialnej.

W ciągu lat działania, Fundacja „Drzwi do Zdrowia” cały czas stara się pozyskiwać wsparcie również dla innych potrzeb społecznych, takich jak pomoc humanitarna czy pomoc ofiarom klęsk żywiołowych. Mam nadzieję, że w przyszłości działania te będą mogły być dalej kontynuowane, dzięki pomocy Państwa - naszych przyjaciół i sponsorów.

 

Fundator - Dorota Osińska

Nasi przyjaciele i sponsorzy

Dokumenty Fundacji

Statut Fundacji Drzwi do Zdrowia

bottom of page