top of page
Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji Drzwi do Zdrowia - możesz dokonać wpłaty na numer rachunku bankowego: 

26 1240 6292 1111 0010 6231 4061

Bank Pekao

Fundacja Drzwi do Zdrowia

ul. Marii Konopnickiej 11

05-820 Piastów

Wszystkim Darczyńcom serdecznie dziękujemy za pomoc!
bottom of page