top of page
trzymając się za ręce
Pomagamy osobom w trudnej sytuacji społecznej lub materialnej

Fundacja Drzwi do Zdrowia została powołana do życia w 2015 roku, aby wspierać potrzeby społeczne w zakresie szeroko pojętej opieki zdrowotnej. 

Głównym obszarem działania Fundacji Drzwi do Zdrowia jest pomoc osobom znajdującym się w trudnej sytuacji społecznej lub materialnej w dostępie do fizjoterapii.

Jeśli chcesz wesprzeć działania Fundacji Drzwi do zdrowia, możesz przekazać darowiznę.

 

Liczy się każda złotówka!

bottom of page